Quy định mới nhất về tính thuế giá trị gia tăng trong đất đai 09/2022

09/09/2022

(The Best Media) – Liên quan đến việc tính thuế giá trị gia tăng trong chuyển nhượng bất động sản, mới đây Chính phủ đã ban hành tại Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP. Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/09/2022.

Trường hợp nào quy định giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng?

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Theo đó, có 06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể:

– Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có). Hủy bỏ quy định “không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm” so với hiện hành.

quy-dinh-thue-gia-tri-gia-tang-trong-dat-dai-thang-9-2022

06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế GTGT có hiệu lực trong tháng 9/2022. (Ảnh minh hoa: Internet)

– Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.

– Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có). Hiện hành, quy định không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Hiện hành bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có). 

(Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có))…

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.

thue-gia-tri-gia-tang-dat-dai-moi-nhat-nam-2022

Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022. (Ảnh minh họa: Internet)

– Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT theo quy định của pháp luật; nếu tại thời điểm ký hợp đồng BT chưa xác định được giá thì giá đất được trừ là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định để thanh toán công trình.

Ngoài ra, trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ (-) giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ % số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.

5/5 - (1 bình chọn)
Gọi tư vấn ngay
Chat qua facebook
Chat qua zalo